Zespół Matematura.pl. Zestawy zadań


Autorzy zadań: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Mikołaj Karpiński, Jacek Lech, Adam Wojaczek
Autorzy koncepcji programu: Małgorzata Dobrowolska, Mikołaj Gładysz, Marcin Karpiński, Agnieszka Szulc
Opracowanie: Karol Łuckiewicz, Mikołaj Gładysz, Grzegorz Jakielaszek, Jan Mysior, Agnieszka Putrycz, Łukasz Rosa, Agnieszka Szulc, Katarzyna Czarnecka
Korekta: Agnieszka Dąbrowska, Miłosz Kaczorowski, Sieciech Kaczorowski, Hanna Lenz-Terlecka, Mirosława Nawrot
Projekt graficzny: Andrzej Tuźnik

© Copyright by Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2010

Wydawca:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 413